card

Ач Интернэшнл эмнэлгийн
эмч мэргэжилтэнүүд

Цаг захиалах

Зөвлөх эмч нар

Амбулаторийн тасгийн эмч нар

Дүрс оношилгооний тасгийн эмч нар

Дурангийн төвийн эмч нар

Лабораторийн тасгийн эмч нар