card

Эм зүйн тасгийн
үйл ажиллагаа

Цаг захиалах

Клиник эм зүйн алба

Тус алба нь үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээнд нийцсэн, үйлчилгээний чанарыг бүрэн хангасан ёс зүйтэй, хариуцлагатай эм зүйн тусламж үйлчилгээг үзүүлэхээр ажиллаж байна.

Бидний зорилго:

Олон улсын түвшинд хүрсэн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд үүрэг бүхий эмнэл зүйн эмзүйн шинжлэх ухааны шилдэг технологид тулгуурласан эм зүйн алба болох

Манай үнэт зүйлс:

  • Хүнлэг чанар, ёс зүй
  • Мэргэжлийн өндөр ур чадвар
  • Багийн ажиллагаа
  • Чанартай үйлчилгээ